★ Lyrics
Det blåser en vind
Marie Fredriksson

Lyrics:


Jag har tid att vänta
men jag vet inte vad jag väntar på
Jag har tid att låta tiden gå
Jag har lust och längtan
men jag vet inte till vad eller vem
Lust och längtan lurar mej igen

Det blåser en vind
Det blåser en vind
Vinden är en vän till mej…

Du söker i mina ögon
efter ett svar som du kan tro
Ett svar som
kan få fröet i dej att gro
Men jag kan inte se dej
kan inte ta emot
För mycket av din kärlek
blir ett hot

Det blåser en vind…

.
  • `