★ Tourography
2001: Roxette's "Room Service" tour
November 10th, 2001: Saku Suurhall, Tallinn, Estonia


.
  • `