★ Tourography
2000: Roxette's US promotion tour
September 23rd, 2000: MixFest, Boston, USA


.
  • `