★ Tourography
2010: Roxette's Europe tour
September 10th, 2010: Megasport Arena, Moscow


.
  • `