★ Tourography
2000: Roxette's US promotion tour
October 10th, 2000: Marriott Madison, Minneapolis, USA


.
  • `