★ The Daily Roxette Archives

Hej alla! Förtydligande... en av kvällstidningarna ställde frågan om Per skulle kunna tänka sig att turnéra med Gyllene Tider igen. Det kunde han tänka sig någon gång i framtiden kanske. Detta ska dock inte tolkas som att några konkreta planer finns i nuläget, såsom insinueras i artikeln. Per njuter för fullt av sin egen pågående turné och ser fram emot att möta publiken på turnéns återstående 11 konserter.
  ★ Third party content fromGessle.comThis article has been syndicated from a third-party website. By following this link:

https://www.gessle.com

you'll get to the page this news came from. Beware, you're leaving The Daily Roxette!

Internal reference code for TDR's Good Reporters: [tdr 109921]

This article was posted here on TDR in these categories:

www.Gessle.com.

As this content has been created by third parties, errors (such as broken links) may occur. TDR assumes no responsibility for links to external sites, over which TDR has no control.
  ★ Publishing date:


.
  • `