There are now 24860 entries in ★ THE DAILY ROXETTE ARCHIVES! Check them out!
www.dailyroxette.com/archives
  ★ TDR Archive for July 23rd, 2007

Hej alla! Förtydligande... en av kvällstidningarna ställde frågan om Per skulle kunna tänka sig att turnéra med Gyllene Tider igen.